Nová Ves nad Žitavou

3MW zelenej elektrickej energie za hodinu

Bioplynová stanica Horovce

Prevádzka spoločnosti priamo pri bioplynovej stanici.

Bioplynová stanica Bierovce

Maximálne využitie energetického potenciálu odpadov.

Dávkovanie suroviny

Riešenia na mieru, vlastná realizácia, profesionálny servis.

BIOTEC

Najkratšia cesta k zelenej energii.

Prev Next

Spoločnosť BIOTEC, s.r.o. je založená na viac ako 15 ročných skúsenostiach vedenia z praxe na nemeckom trhu v oblasti anaeróbnej fermentácie biomasy, biologických odpadov a výroby bioplynu. Vďaka dlhoročnému vývoju prináša na trh novú generáciu technológie, ktorá vďaka svojej maximálnej efektívnosti a vysokej miere spoľahlivosti podstatne skrátila dobu návratnosti investície.

V priebehu svojej existencie sa spoločnosť stala jedným z popredných prevádzkovateľov a dodávateľov služieb v rámci biologického a technologického servisu na Slovensku. V súčasnosti sa v rámci svojej činnosti podieľa na chode 33 bioplynových staníc. 

V roku 2012 bola založená dcérska pobočka BIOTEC Electricity DOO v Srbsku. V dôsledku rastúceho energetického dopytu a znižujúcemu sa množstvu zásob fosílnych palív sa naša spoločnosť rozhodla hľadať riešenia do budúcnosti, hlavne možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie aj v tejto rozvíjajúcej sa krajine. 

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme:

 • prípravu kompletnej projektovej dokumentácie,
 • územné rozhodnutie,
 • stavebné povolenie,
 • realizáciu projektu (stavebnú aj technologickú časť),
 • kompletný záručný a pozáručný servis,
 • poradenstvo,
 • stály technický, technologický a biologický dozor,
 • školenie pracovníkov,
 • všetky náležitosti spojené s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,
 • zmluvy s energetikou a taktiež aj
 • pomoc pri financovaní stavby.

Na konci projektu odovzdávame plne funkčné, efektívne zariadenie pracujúce na plný výkon. 

 

Referencie bioplynových staníc

 

Hore