Nová Ves nad Žitavou

3MW zelenej elektrickej energie za hodinu

Bioplynová stanica Horovce

Prevádzka spoločnosti priamo pri bioplynovej stanici.

Bioplynová stanica Bierovce

Maximálne využitie energetického potenciálu odpadov.

Dávkovanie suroviny

Riešenia na mieru, vlastná realizácia, profesionálny servis.

BIOTEC

Najkratšia cesta k zelenej energii.

Prev Next

Biologický servis

Neoddeliteľnou súčasťou nášho servisu bioplynových staníc je aj biologický servis. Biologický servis je dôležitý pre výber a efektívne spracovanie vstupných substrátov a rovnako aj optimalizáciu celkového procesu produkcie bioplynu. Pre maximálnu spokojnosť našim zákazníkom ponúkame viacero variantov našich služieb od poradenstva, analytiky fermentátu a vstupných surovín po kompletný servis už vrátane mixu stopových prvkov a enzymatických prípravkov presne namiešaných podľa potrieb konkrétnej bioplynovej stanice. Našou veľkou výhodou oproti konkurencii je, že priamo disponujeme vlastným špičkovým analytickým centrom a tiež dostatočným personálnym zázemím, ktoré nám umožňujú flexibilné zásahy pri riešení prevádzkových potrieb našich zákazníkov. 

V rámci nášho biologického servisu poskytujeme:

Poradenstvo, ktoré zahŕňa:
- stanovenie odporúčaní množstva a druhu Dodávateľovi dostupnej vstupnej suroviny pre kŕmenie bioplynovej stanice
- stanovenie odporúčaní intervalov miešania a nastavenia miešadiel
- stanovenie odporúčaní prečerpávania fermentátu medzi jednotlivými fermentormi bioplynovej stanice
- stanovenie odporúčaní optimálneho nastavenia teploty
- výjazd a osobná konzultácia na miestne prevádzky bioplynovej stanice
- telefonické poradenstvo
- poradenstvo pri zbere a nákupe vstupnej suroviny

Analytiku, ktorá zahŕňa:
- analytiku fermentátu:
   • stanovenie parametrov nižších mastných kyselín, pH, vodivosť, FOS/TAC, sušina, organická sušina, oxidačno – redukčný potenciál,    celkový dusík, amoniakálny dusík, amoniak, makroživiny (P, S, K, Mg, Ca), stopové prvky (Fe, Mn, Zn, Co, B, Cu, Ni, Mo, Se, Na, W, Ti, Ag, Al, Cr, Pb, Si, Sn, V, As, Cd)
- analytiku vstupných surovín:
   • stanovenie parametrov nižších mastných kyselín, pH, sušina, organická sušina, celkový dusík, amoniakálny dusík, makroživiny (P, S, K, Mg, Ca), stopové prvky (Fe, Mn, Zn, Co, B, Cu, Ni, Mo, Se, Na, W, Ti, Ag, Al, Cr, Pb, Si, Sn, V, As, Cd), obsah vlákniny, obsah kyslých a neutrálnych detergentných vlákien, stanovenie lignínu, CHSK, teoretický obsah metánu

Prídavné látky pripravené na mieru podľa aktuálnej potreby:
- zmes esenciálnych stopových prvkov pre optimálne fungovanie metanogénnych baktérií
- enzymatické prípravky napomáhajúce rozkladu neutrálnych detergentných vlákien biologickou cestou
- stabilizátor na báze železa

SUMARIZÁCIA HLAVNÝCH VÝHOD SPOLUPRÁCE
- všetky služby na jednom mieste – komfort v komunikácii a riešeniach
- neustále inovatívne biologické postupy
- vlastné analytické centrum – vzorky sú analyzované bez čakania, biológ má výsledky „okamžite“
- nižší objem vstupnej suroviny pri zachovaní plného výkonu – úspora finančných nákladov
- menší objem digestátu šetrí prostriedky na manipuláciu s ním a jeho ďalšie využitie
- nižší náklad na vlastnú spotrebu elektrickej energie (jednoduchšie miešanie a prečerpávanie) 
- možnosť spracovania ďalších vstupných surovín
- celková optimalizácia procesu
- možné technologické poradenstvo a servis
- možná spolupráca v oblasti nákupu a predaja suroviny

REFERENCIE:
V súčasnej dobe poskytujeme služby v rámci nášho biologického servisu pre 33 bioplynových staníc s celkovým výkonom 32MW/h elektrickej energie:

 1. BPS Bierovce - 2MW
 2. BPS Bošany - 1MW
 3. BPS Bolešov - 1MW
 4. BPS Cetín - 1MW
 5. BPS Čabradský Vrbovok - 0,8MW
 6. BPS Detva - 2MW
 7. BPS Jetřichovec - Česká republika
 8. BPS Hont - 1MW
 9. BPS Horovce - 3MW
 10. BPS Ladzany - 1MW
 11. BPS Medzibrod - 1MW
 12. BPS Myjava - 1MW
 13. BPS Nová Ves nad Žitavou - 3MW
 14. BPS Prašník - 1MW
 15. BPS Sereď - 1MW
 16. BPS Senec - 1MW
 17. BPS Sklabiná - 1MW
 18. BPS Sládkovičovo - JUH - 1MW
 19. BPS Sládkovičovo - Košúty - 1MW
 20. BPS Szarvas - Maďarsko
 21. BPS Štrkovec - 1MW
 22. BPS Šintava - 1MW
 23. BPS Ožďany - 2MW
 24. BPS Veľké Uherce - 1MW
 25. BPS Veselé - 1MW
 26. BPS Vlčkovce - 1MW
 27. BPS Želobudza - 1MW

 

 

IMG 20150616 152039V polovičke mesiaca jún 2015 bola naša spoločnosť pozvaná československým zastúpením firmy Addinol Central Europe na Konferenciu prevádzkovateľov plynových motorov do Banskej Štiavnice. Veľmi radi sme toto pozvanie prijali, nakoľko sme sa mali možnosť aktívne zapojiť do pripraveného programu vlastným vstupom. Hlavné témy konferencie boli orientované na predstavenie nového produktového portfólia olejov pre plynové motory, ale taktiež dôležitosť správneho a hlavne pravidelne opakovaného rozboru týchto olejov.

IMG 20150507 092453

Začiatkom mája 2015 sa uskutočnila na našej bioplynovej stanici exkurzia zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorú v rámci svojho vzdelávacieho programu absolvovali študenti tejto inštitúcie. Budúci inžinieri a doktorandi sa mali možnosť z úst nášho hlavného biológa Ing. Petra Tuchyňu PhD. možnosť dozvedieť reálne informácie z problematiky výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Hore