Nová Ves nad Žitavou

3MW zelenej elektrickej energie za hodinu

Bioplynová stanica Horovce

Prevádzka spoločnosti priamo pri bioplynovej stanici.

Bioplynová stanica Bierovce

Maximálne využitie energetického potenciálu odpadov.

Dávkovanie suroviny

Riešenia na mieru, vlastná realizácia, profesionálny servis.

BIOTEC

Najkratšia cesta k zelenej energii.

Prev Next

P1040948 resized

Na sklonku marca 2015 sme prijali pozvanie na návštevu Univerzity Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, spojenú s prezentáciou našej spoločnosti. V súčinnosti s Doc. Miroslavom Ondrejovičom, PhD. bol termín návštevy naplánovaný tak, aby bol v súlade s plánom výuky o biotechnologiách, ako súčasť prednášok venovaných týmto témam. Spoločnosť BIOTEC zastupoval na tomto stretnutí Tony Krajčík.

Prednášky sa zúčastnilo takmer 20 študentov, ktorí sa postupne zoznámili s históriou BIOTEC, predmetmi činností a ponukou služieb. Následne bol predstavený chronologický vývoj fungovania bioplynových staníc, ich prínos a princípmi ziskového hospodárenia bioplynovej stanice realizáciou projetkov výroby energie z Obnoviteľných Zdrojov Energie. Ďalšími preberanými témami boli vstupné suroviny, kde okrem klasicky známej biomasy sa študenti dozvedeli o zhodnocovaní iných typov, ako napríklad biologicky rozložiteľných odpadov.

Teší nás, že naša prítomnosť sa stretla so záujmom a študenti tak mali príležitosť v realite poznať jednu z možností, kde nájsť svoje uplatnenie po skončení štúdia.

Hore