Nová Ves nad Žitavou

3MW zelenej elektrickej energie za hodinu

Bioplynová stanica Horovce

Prevádzka spoločnosti priamo pri bioplynovej stanici.

Bioplynová stanica Bierovce

Maximálne využitie energetického potenciálu odpadov.

Dávkovanie suroviny

Riešenia na mieru, vlastná realizácia, profesionálny servis.

BIOTEC

Najkratšia cesta k zelenej energii.

Prev Next

IMG 20150507 092453

Začiatkom mája 2015 sa uskutočnila na našej bioplynovej stanici exkurzia zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorú v rámci svojho vzdelávacieho programu absolvovali študenti tejto inštitúcie. Budúci inžinieri a doktorandi sa mali možnosť z úst nášho hlavného biológa Ing. Petra Tuchyňu PhD. možnosť dozvedieť reálne informácie z problematiky výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Študenti sa mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavých údajov nielen o samotnej nami používanej technológii, ale taktiež veľa praktických poznatkov z praxe o anaeróbnej fermentácii, dôležitých vplyvoch a faktoroch na jej najoptimálnejši priebeh, zaujímavé poznatky o používaných vstupných surovinách, využitie digestátu, a taktiež v neposlednej miere o správnom ekonomickom nastavení fungovania.

Boli sme potešení zo záujmu a aktivity niektorých študentov a vysoko oceňujeme ich snahu a spôsob, akým využili potenciál tejto návštevy u nás.

Hore