Nová Ves nad Žitavou

3MW zelenej elektrickej energie za hodinu

Bioplynová stanica Horovce

Prevádzka spoločnosti priamo pri bioplynovej stanici.

Bioplynová stanica Bierovce

Maximálne využitie energetického potenciálu odpadov.

Dávkovanie suroviny

Riešenia na mieru, vlastná realizácia, profesionálny servis.

BIOTEC

Najkratšia cesta k zelenej energii.

Prev Next

IMG 20150616 152039V polovičke mesiaca jún 2015 bola naša spoločnosť pozvaná československým zastúpením firmy Addinol Central Europe na Konferenciu prevádzkovateľov plynových motorov do Banskej Štiavnice. Veľmi radi sme toto pozvanie prijali, nakoľko sme sa mali možnosť aktívne zapojiť do pripraveného programu vlastným vstupom. Hlavné témy konferencie boli orientované na predstavenie nového produktového portfólia olejov pre plynové motory, ale taktiež dôležitosť správneho a hlavne pravidelne opakovaného rozboru týchto olejov.

V ďalšej časti konferencie bolo prezentovaných veľa zaujímavých informácií zo segmentu výroby, údržby a servisu kogeneračných jednotiek. Hlavným prezentujúcim tohto odvetvia bola spoločnosť Engul z Martina.

Vo vyhradenom čase, ktorý sme mali k dispozíci na prezentáciu poskytovania Biologického poradenstva a servisu pre bioplynové stanice, sme podrobne venovali vysvetleniu dôležitosti a významu kvalitného biologického servisu. V jednotlivých častiach prezentácie zástupca našej spoločnosti pán Anton Krajčík prítomných zoznámil nielen s históriou a vývojom využívania rôznych vstupných surovín, ale taktiež s očakávaným vývojom a budúcnosťou fungovania bioplynových staníc.
V ďalšej časti výkladu poukázal na priamy vplyv správnej biológie na technologické komponenty stanice, ako aj priame úspory znížením spotreby vstupných surovín a tým zníženie objemu produkovaného digestátu. Nemenej zaujímavým faktom bolo zníženie nákladov na vlastnú spotrebu elektrickej energie a úspora pri opotrebení mechanických komponentov a miešadiel.
Najväčší záujem vzbudila prípadová štúdia na úsporu finančných nákladov, ktorá bola vypracovaná na základe podkladov z výsledkov hospodárenia jedného z našich klientov, ktorí využívajú Biologické poradenstvo a servis značky BIOTEC.

Aktívny záujem a množstvo otázok zo strany vlastníkov bioplynových staníc po skončení našej prezentácie bol pre nás jasný signál, že tejto téme mnohí z nich doposiaľ neprikladali vážnosť a určite sa týmito myšlienkami hodlajú čo najskôr zaoberať. Pevne veríme že BIOTEC bude prvý, koho oslovia ako partnera pre biologický servis na svojej bioplynovej stanici.

Hore