Naša technológia výroby bioplynu anaeróbnou fermentáciou sa skladá z dvoj alebo trojfázového fermentačného cyklu, ktorý môže byť založený na dvoch systémoch:

  1. Systéme NawaRo, v ktorom k výrobe bioplynu dochádza len z rastlinnej biomasy (napr. silážna kukurica, cirok, cukrovarnícke rezky, obilniny, senáž, ).
  2. Kombinovanom systéme, kde sa využíva spojenie rastlinnej biomasy s vedľajšími produktmi živočíšnej výroby (hovädzia a prasacia hnojovica, hnoj a ďalšie) a s odpadmi pochádzajúcimi zo spracovateľského a potravinárskeho priemyslu (syrovátka, výpalky z liehovarov a iné).

 

Stavebná časť:

Technologická časť:

Schéma bioplynovej stanice

Hore