Nová Ves nad Žitavou

3MW zelenej elektrickej energie za hodinu

Bioplynová stanica Horovce

Prevádzka spoločnosti priamo pri bioplynovej stanici.

Bioplynová stanica Bierovce

Maximálne využitie energetického potenciálu odpadov.

Dávkovanie suroviny

Riešenia na mieru, vlastná realizácia, profesionálny servis.

BIOTEC

Najkratšia cesta k zelenej energii.

Prev Next

Keďže spoločnosť BIOTEC bola generálnym dodávateľom počas výstavby, je dlhoročným prevádzkovateľom a vlastníkom viacerých bioplynových staníc a rovnako je aj priamo napojená na poľnohospodársku prvovýrobu disponuje cennými skúsenosťami so všetkých týchto oblastí. Vďaka dobre zabezpečenému personálnemu zázemiu a technologickému vybaveniu poskytujeme svoje služby v rámci viacerých odvetví aj pre našich partnerov a externých zákazníkov. 

V priebehu výstavby sa na spoločnosti sformovalo projekčné oddelenie, ktoré realizovalo naše stavby od prvotných ideových konceptov cez stavebné povolenie až po samotnú kolaudáciu. V rámci projekčného oddelenia sa vyčlenilo konštrukčné oddelenie, ktoré je cennou súčasťou a technickou podporou servisného oddelenia v rámci opráv, repasácií a vývoja jednotlivých zariadení. 

Nezanedbateľne dôležitým sa stalo biologické oddelenie, ktoré sa vybudovalo od základov pod vedením Ing. Petra Tuchyňu, PhD a v súčasnosti je absolútne samostatné vďaka vlastnému analytickému centru a patrí medzi špičku v tejto oblasti na Slovensku. 

Okrem týchto služieb zabezpečujeme kompletné poradenstvo v oblati povinností prevádzkovateľov zariadení vyrábajúcich elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov voči ÚRSO, OKTE, SSE, SSD, SEIA, ZSE, ZSD, MHSR.  Pre našich partnerov zabezpečujeme nahlasovanie povinných údajov, žiadosti o vydanie záruk, nové cenové rozhodnutia ako aj celkový monitoring dodržiavania platnej legislatívy. 

 

 
Hore