Konštrukčné oddelenie

Jednou z ďalších častí komplexnej ponuky riešení od spoločnosti BIOTEC sú návrhy, príprava a realizácia projektov v rámci konštrukčného oddelenia. 

Konštrukčné oddelenie BIOTECu ďalej rozvíja, upravuje a optimalizuje už súčasné technológie dostupné na trhu ale zároveň aj aktívne vyvíja nové.

Náše konštruknčné oddelenie pracuje s modernými technológiami 3D modelovania v systéme SolidWorks, kde pomocou rôznych simulácií už vopred predvída možné problémy a tým vytvára dokonalé prostredie pre vývoj.

Nesmiernou výhodou týchto riešení je taktiež možnosť vlastnej realizácie, kde konštrukčné oddelenie priamo vstupuje do procesu výroby alebo úprav, vykonávaných v priestoroch spoločnosti. Neustály dohľad nad projektom počas celej fázy realizácie má priaznivý vplyv na znižovanie nákladov a skrátenie dĺžky procesu výroby.

Okrem interných riešení konštrukčné oddelenie spoločnosti, rieši požiadavky partnerov a zákazníkov nielen z poľnohospodárstva, ale taktiež aj z iných segmentov.

Medzi posledné úspešné projekty pre poľnohospodárske odvetvie patrí návrh, vývoj a výroba zariadenie pre rozhŕnanie siláže, pomocou ktorého sa výrazne zvýšila efektivita tejto činnosti.

V súčasnej je oddelenie zapojené v niekoľkých projektoch, z ktorých medzi najzaujímavejšie rozhodne patrí zvýšenie efektivity činnosti miešadiel vo fermentoroch bioplynovej stanice, ktorej pozitívnym prínosom bude zníženie servisných nákladov a zvýšenie ich životnosti. 

V rámci technologického a biologického servisu bioplynovej stanice pre nášho partnera je pripravovaný projekt zlepšenia procesu dávkovania používaných surovín a prestavba krmného zariadenia.

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Hore