Nová Ves nad Žitavou

3MW zelenej elektrickej energie za hodinu

Bioplynová stanica Horovce

Prevádzka spoločnosti priamo pri bioplynovej stanici.

Bioplynová stanica Bierovce

Maximálne využitie energetického potenciálu odpadov.

Dávkovanie suroviny

Riešenia na mieru, vlastná realizácia, profesionálny servis.

BIOTEC

Najkratšia cesta k zelenej energii.

Prev Next

Technologické oddelenie

Základom maximálneho a ekonomického chodu bioplynovej stanice je pravidelný servis jej jednotlivých technologických celkov a to nie len kogeneračnej jednotky ale aj dávkovacích zariadení, miešadiel, čerpadiel a taktiež aj trafostanice. Kvalitný technologický servis a prevencia dokáže častokrát predchádzať závažnejším poruchám vyžadujúcim si dlhodobejšiu odstávku výroby, ktorá je vždy problémom.

Počas výstavby a prevádzky bioplynových staníc, ktoré naša spoločnosť realizovala sa v BIOTECu vytvoril tím servisných odborníkov s praxou z jednotlivých potrebných odborov, ktorí sú dostatočne technicky vybavení a dokážu flexibilne reagovať a operatívne plniť úlohy na jednotlivých bioplynových staniciach našich zákazníkov po celom Slovensku.  

V rámci nášho technologického servisu ponúkame servis:

 • kogeneračných jednotiek značky Jenbacher
 • dávkovacích zariadení
 • čerpadiel
 • elektroinštalácie
 • miešadiel
 • trafostaníc
 • atď.

Naše technologické oddelenie v súčasnej dobe zabezpečuje kompletný servis pre:

 • Bioplynové stanice Bierovce
 • Bioplynovú stanicu Bošany
 • Bioplynovú stanicu Cetín
 • Bioplynová stanica Hont
 • Bioplynové stanice Horovce
 • Bioplynovú stanicu Ladzany
 • Bioplynové stanice Nová Ves nad Žitavou

Aktuálne realizované zákazky:

 • dodávka a výmena výkonnejších miešadiel na bioplynovú stanicu Revúca
 • kompletná repasácia dávkovacích zariadení na bioplynových staniciach Horovce 1 a Cetín
 • repasácia opotrebovaných miešadiel na bioplynovej stanici Horovce 1
 • doplnenie nového výdajného miesta digestátu na bioplynovej stanici Nová Ves nad Žitavou
 • návrh, výroba a montáž flexibilného miešadla lagúny pre bioplynovú stanicu Veľké Bierovce

 

 

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Hore