Už piaty ročník jesenného stretnutia poľnohospodárov, dodávateľov osív, agrochémie aj poľnohospodárskej techniky sa uskutočnil tradične koncom októbra v Horovciach v okrese Púchov na západe Slovenska.

Netradične táto akcia bola doplnená aj o prezentáciu technológie výroby bioplynu z poľnohospodárskej biomasy, ale hlavne so zameraním na možnosti využitia odpadov z poľnohospodárskej výroby, z priemyslu spracovávajúceho komodity poľnohospodárskej prvovýroby a aj biologicky rozložiteľných odpadov komunálneho pôvodu. Táto skutočnosť logicky prilákala na akciu aj zástupcov z netradičných oblastí. 

Energetická spoločnosť, zaoberajúca sa obnoviteľnými zdrojmi energie zorganizovala Deň otvorených dverí, ktorý bol spojený so slávnostným uvedením do prevádzky bioplynovej stanice v Horovciach. Fungovať bude na princípe spracovania biomasy a odpadu z nej. Spoločnosť pripravila nakoniec pre záujemcov aj prezentáciu. Prospech by to malo obci priniesť nielen ekologický, ale aj ekonomický

Video z reportáže si môžete pozrieť na youtube prostredníctvom odkazu:

http://www.youtube.com/watch?v=ZdRQx73gP7g

Kým viaceré obce v Trenčianskom či Trnavskom kraji výstavbu bioplynových staníc v minulosti odmietli, v Horovciach v okrese Púchov už pripravujú výstavbu tretej. Starosta obce František Veliký hovorí, že pokroku sa v tomto prípade netreba báť.  "Ja si myslím, že ak to bude dobre spravené a všetky paremetre bude spĺňať, tak by to malo priniesť osoh nielen obci, ale aj Slovensku," povedal. Prvá bioplynová stanica je už v plnej prevádzke dva a pol roka. Podľa zámeru, ktorý investor už predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), sa celkové náklady na vybudovanie tretej pohybujú okolo 1,9 mil. eur. Fungovať by mala začať až v apríli budúceho roka. 

Tretia bioplynová stanica má fungovať na rovnakom prinícpe, ako dve predchádzajúce, pričom za všetkými tromi sojí firma BIOTEC, s.r.o.. Slúžiť bude na spracovanie biomasy z poľnohospodárskej výroby na bioplyn, z neho sa bude vyrábať elektrická energia, teplo a organické hnojivo- digestát. Teplo, ktoré sa nespotrebuje na vlastný proces výroby bioplynu, sa bude ďalej využívať na vykurovanie objektov a prípravu teplej úžitkovej vody. Ako informoval konateľ firmy BIOTEC Juraj Cíbik, v bioplynovej stanici spracúvajú rastlinnú biomasu spoločne s odpadmi, ktoré vznikajú pri rastlinnom priemysle. Tie zvážajú z okolia 25 až 30 kilometrov. "Či sú to výpalky z liehovarov, od živočíšnej výroby je to hnoj, je to syrovátka z mliekarní," povedal.

Stavebné fórum

V Horovciach pri Púchove budú mať už tretiu bioelektráreň. Tá funguje na princípe spracovania biomasy a odpadu z nej na elektrickú, no i tepelnú energiu. Doteraz podľa vedenia obce nemali zlé skúsenosti, preto súhlasili s ďalším rozšírením. V obci predpokladajú, že to prinesie osoh nielen im, ale pôjde o celoslovenský dosah. Pokračuje Ctibor Michalka.

Čítajte viac: http://www.rozhlas.sk/vyhladavanie/Tretia-bioelektraren-v-Horovciach?l=1...

Horovce 18. septembra (TASR) – V obci Horovce v Púchovskom okrese chystajú výstavbu v poradí už tretej bioplynovej stanice. V porovnaní s dvomi stanicami, ktoré stoja v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, bude mať síce iba 500-kilowatový výkon, ale unikátna bude v tom, že až 80 percent média bude tvoriť biologicky rozložiteľný odpad, a iba 20 percent biomasa z cielene dopestovaných plodín, väčšinou kukurice.

Čítajte viac: http://www.hlavnespravy.sk/horovce-v-obci-sprevadzkuju-zaciatkom-buduceh...

V obci Horovce v Púchovskom okrese chystajú výstavbu v poradí už tretej bioplynovej stanice. V porovnaní s dvomi stanicami, ktoré stoja v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, bude mať síce iba 500-kilowatový výkon, ale unikátna bude v tom, že až 80 percent média bude tvoriť biologicky rozložiteľný odpad, a iba 20 percent biomasa z cielene dopestovaných plodín, väčšinou kukurice.

Čítajte viac: http://enviroportal.sk/clanok/horovce-v-obci-sprevadzkuju-zaciatkom-budu...

Kukurica plus výpalky z liehovaru plus srvátka a na záver drvené rybie hlavy či vnútornosti. Asi takýto recept na výrobu elektriny a tepla si zvolila spoločnosť Biotec. Práve tá sa rozhodla sa bioplynovú stanicu za 1,9 milióna eur na okraji obce Horovce neďaleko Považskej Bystrice.

Čítajte viac: http://www.energie-portal.sk/Dokument/v-horovciach-chcu-vyrabat-watty-i-...

Hore