IMG 20150616 152039V polovičke mesiaca jún 2015 bola naša spoločnosť pozvaná československým zastúpením firmy Addinol Central Europe na Konferenciu prevádzkovateľov plynových motorov do Banskej Štiavnice. Veľmi radi sme toto pozvanie prijali, nakoľko sme sa mali možnosť aktívne zapojiť do pripraveného programu vlastným vstupom. Hlavné témy konferencie boli orientované na predstavenie nového produktového portfólia olejov pre plynové motory, ale taktiež dôležitosť správneho a hlavne pravidelne opakovaného rozboru týchto olejov.

Energy from waste

Dňa 30. apríla 2015 bolo vydané bioplynovej stanici BPS Horovce 2 Okresným úradom Púchov odborom starostlivosti o životné prostredie nové rozhodnutie, ktoré dopĺňa už udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov číslo OÚ ŽP-2012/01747-4/CB17-10 zo dňa 14 decembra 2012.

IMG 20150507 092453

Začiatkom mája 2015 sa uskutočnila na našej bioplynovej stanici exkurzia zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorú v rámci svojho vzdelávacieho programu absolvovali študenti tejto inštitúcie. Budúci inžinieri a doktorandi sa mali možnosť z úst nášho hlavného biológa Ing. Petra Tuchyňu PhD. možnosť dozvedieť reálne informácie z problematiky výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

sk sr forum resizedPrvý aprílový deň sa konalo na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí podnikateľské fórum pri príležitosti oficiálnej návštevy predsedu vlády Srbskej republiky Aleksandra Vučića v Bratislave. Toto fórum bolo organizované spoločne s Obchodnou a priemyselnou komorou Srbska. Na podnikateľskom fóre sa zúčastnilo 17 srbských a 24 slovenských spoločností, prevažne zo sektorov dopravnej infraštruktúry, energetiky, elektrotechniky, ICT a gumárenského priemyslu vrátane BIOTEC.

P1200473 resized

Na konci mesiaca marec 2015 bol Univerzitou Sv. Cyrila a Metoda a CEI (Central European Initiative) organizovaný medzinárodný trojdňový workshop ktorý bol venovaný problematike pokročilých bioplalív,biorafinériám a bio-ekonomike. Zúčastnilo sa ho zhruba 90 zástupcov európskych krajín (Slovenska,Čiech, Rakúska, Nemecka, Talianska, Belgicka, Srbska, Bulharska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Španielska, Rumunska a Švajčiarska).

Hore