Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energií má pozitívny vplyv na energetickú bezpečnosť Slovenska. Biomasa má zo všetkých obnoviteľných zdrojov energií na Slovensku najvyšší možný potenciál využitia, ktorý je nevyhnutné naštartovať. V spolupráci s našimi dcérskymi spoločnosťami AGRAFA, s.r.o. a EKOTech Horovce, s.r.o. sa usilujeme o:

Vízia

AGRAFA, s.r.o.

 • výroba vstupnej suroviny pre bioplynové stanice v požadovanom množstve a zodpovedajúcej kvalite,
 • realizácia projektov „Kukurica na kľúč“ formou mechanizačných služieb:
  • komplexné služby zabezpečujú efektívnosť a ziskovosť výroby,
  • servis poľnohospodárskej techniky:
   • zabezpečenie prevádzky a maximálnych výkonov strojov,
   • výroba a inovácia komponentov strojov a náhradných dielov.

EKOTech Horovce, s.r.o.

 • Tvorba a realizácia ziskových plodinových systémov:
  • komplexná dodávka technológií výroby siláže pre BPS,
  • koordinácia realizácie technológií a hodnotenie výsledkov u partnerských podnikov.
  • Komplexný systém starostlivosti o pôdu:
   • využitie operácií a strojov vhodných pre pôdoochranné technológie,
   • zlepšovanie biologických, fyzikálnych a chemických vlastností pôd pomocou špeciálnych produktov,
   • vlastné laboratórium pre rozbory pôdy a hodnotenie účinnosti realizovaných technológií,
   • optimalizácia výživy a hnojenia rastlín s využitím digestátu z BPS.
   • Spolupráca s vedeckými a výskumnými pracoviskami na Slovensku, v Českej republike a v Nemecku.
   • Spolupráca so zástupcami výrobcov osív, pesticídov, hnojív a poľnohospodárskej techniky:
    • skúšanie a overovanie nových produktov formou poľných pokusov,
    • hodnotenie výsledkov a rentability technológií vo výrobe,
    • komplexný zákaznícky servis.
Hore