Biogasne stanice (BGS) su se postepeno etablirale među obnovljivim izvorima energije, kako u svetu, tako i u Slovačkoj, i imaju čvrstu poziciju u okviru moderne zelene energetike. Tehnologija BGS je CO2 neutralna, što znači da njihovim funkcionisanjem biva proizvedena približno jednako velika količina ugljen-dioksida onoj koja se troši u procesu fotosinteze tokom rasta biomase, koju biogasne stanice koriste u svom radu, odnosno BGS ne doprinose stvaranju efekta staklene bašte i obezbeđuju stabilno snabdevanje energijom, bez štetnog opterećivanja životne sredine. Osnov funkcionisanja biogasnih stanica je konverzija biomase i biološki razgradivog otpada, pomoću mikroorganizama posredstvom anaerobne fermentacije, u biogas, koji sagoreva u kogeneracijskim jedinicama u svrhu proizvodnje električne i toplotne energije. Proces anaerobne fermentacije se može uporediti sa klasičnim truljenjem u močvarama, ali kod biogasnih stanica taj proces je, posredstvom tehnologije,  kontrolisan, ciljano, efektivan i odvija se u hermetički zatvorenoj sredini, bez prisustva kiseonika.

 

 

 

Hore