Uz Vašu saradnju predložićemo i projektovaćemo Vam biogasnu stanicu potpuno u skladu sa vašim mogućnostima i potrebama. Napravićemo dubinsku analizu sirovina koje su Vam dostupne, kao i biorazgradivih materijala, kako iz biljne tako i iz životinjske proizvodnje.
Naš biološki tim će izraditi preciznu recepturu doziranja biomase, na osnovu koje će biti predložen adekvatan tehnološki i građevinski deo biogasne stanice.
Naše dugogodišnje iskustvo i profesionalni pristup nam omogućavaju efikasan sistem izgradnje u kratkom roku. Uvek poslujemo sa fiksnim cenama, i garantujemo, da se tokom izgradnje nećete susretati sa bilo kakvim negativnim iznenađenjem, kad je cena u pitanju.

Uslovi za profitnu BGS
• Adekvatno i stabilno snabdevanje biomasom
• Pouzdana tehnološka oprema koja se ne kvari
• Visoka efikasnost i efektivnost proizvodnje
• Brz i dostupan servis tehnologije, sa redovnim monitoringom
• Kontinuirani biomonitoring, biološki nadzor
Navedeni uslovi obezbeđuju stabilan i nesmetan rad naših BGS.

biogas schema

Hore