Naša tehnoligija proizvodnje biogasa anaerobnom fermentacijom se sastoji  od dvofaznog ili trofaznog fermentacijskog ciklusa, koji može da bude zasnovan na dva sistema:

  1. Sistem NawaRo, u kom se biogas proizvodi samo od biljne biomase (silažni kukuruz, sirak, žitarice, senaža, rezance šečerne repe). 
  2. Kombinovani sistem, gde se koristi i biljna biomasa sa nusproizvodima stočarstva (goveđi i svinjski stajnjak i ostalo) i od otpadaka iz prerađivačke industrije (surutka, ostaci iz destilerija, ...).

Gradevisnky deo:

Tehnološki deo:

 

schema srb

 

Hore