BGS Nová Ves nad Žitavou

3 megavata zelene električne energije na sat.

BGS Horovce

Centrala kompanije u blizini biogasnoj postrojenja.

BGS Bierovce

Maksimalno korišćenje energetskog potencijala otpada.

BIOTEC

Najkraći put ka zelenoj energiji.

Prev Next

 

Neodvojivi deo našeg servisa biogasnih stanica je i biološki servis. Biološki servis je važan za izbor i efikasnu obradu ulaznih supstrata, jednako kao i za optimalizaciju celokupnog procesa proizvodnje biogasa. U cilju maksimalnog zadovoljstva naših kupaca, nudimo nekoliko varijanti naših usluga, od konsaltinga, analitičnosti fermentata i ulaznih sirovina do kompletnog servisa, zaključno sa miksom elemenata u tragovima i enzimskih preparata, precizno izmešanih u skladu sa potrebama određene biogasne stanice. Naša velika prednost u odnosu na konkurenciju je ta, da direktno raspolažemo svojim vrhunskim analitičkim centrom, kao i adekvatnom kadrovskom podrškom, što nam omogućava fleksibilne intervencije u rešavanju operativnih potreba naših klijenata.

U okviru našeg biološkog servisa pružamo:

Konsalting, koji uključuje:
– definisanje preporuka po pitanju količina i vrsta sirovina koje su na raspolaganju Dobavljaču za hranjenje biogasne stanice
– definisanje preporuka po pitanju intervala mešanja i podešavanja mešalica
– definisanje preporuka po pitanju pretakanja fermentata između pojedinih fermentora biogasne stanice
– definisanje preporuka po pitanju optimalnog podešavanja temperature
– izlazak na teren i ličnu konsultaciju u mestu u kojem se nalazi pogon biogasne stanice
– konsalting telefonom
– konsalting prilikom žetve i nabavke ulaznih sirovina

Analitičnost, koja obuhvata:
analitičnost fermentata:
• određivanje parametara nižih masnih kiselina, pH vrednosti, provodljivosti, FOS/TAC, suve materije, organske suve materije, oksidaciono-redukcionog potencijala, ukupnog azota, amonijakalnog azota, amonijaka, makrohranljivih materija (P, S, K, Mg, Ca), elemenata u tragovima (Fe, Mn, Zn, Co, B, Cu, Ni, Mo, Se, Na, W, Ti, Ag, Al, Cr, Pb, Si, Sn, V, As, Cd)
analitičnost ulaznih sirovina:
• određivanje parametara nižih masnih kiselina, pH vrednosti, suve materije, organske suve materije, ukupnog azota, amonijakalnog azota, makrohranljivih materija (P, S, K, Mg, Ca), elemenata u tragovima (Fe, Mn, Zn, Co, B, Cu, Ni, Mo, Se, Na, W, Ti, Ag, Al, Cr, Pb, Si, Sn, V, As, Cd), sadržaja vlakana, sadržaja kiselih i neutralnih deterdžentskih vlakana, određivanje lignina, CHSK, teoretskog sadržaja metana.

Aditive, pripremljene tačno u skladu sa trenutnim potrebama:
– mešavina esencijalnih elemenata u tragovima za optimalno funkcionisanje metanogenskih bakterija
– enzimski preparati koji podržavaju razlaganje neutralnih deterdžentskih vlakana biološkim putem
– stabilizator na bazi gvožđa

REZIME GLAVNIH PREDNOSTI SARADNJE:
– sve usluge na jednom mestu – komfor u komunikaciji, kao i prilikom donošenja rešenja
– stalni inovativni biološki postupci
– sopstveni analitički centar – uzorci se analiziraju bez čekanja, biolog daje rezultate ,,odmah“
– manje količine ulazne sirovine prilikom održavanja punog kapaciteta – smanjenje troškova, finansijska ušteda
– manja zapremina digestata štedi sredstva za rukovanje digestatom i njegovom daljom eksploatacijom
– niži troškovi sopstvene potrošnje električne energije (jednostavnije mešanje i prepumpavanje )
– mogućnost prerade ostalih ulaznih sirovina
– celokupna optimizacija procesa
– mogućnost tehnološkog konsaltinga i servisa
– mogućnost saradnje u oblasti kupovine i prodaje sirovina

REFERENCE
Trenutno pružamo usluge u okviru našeg biološkog servisa za 33 biogasne stanice, ukupne snage od 32 MV/h električne energije:

 1. BPS Bierovce - 2MW
 2. BPS Bošany - 1MW
 3. BPS Bolešov - 1MW
 4. BPS Cetín - 1MW
 5. BPS Čabradský Vrbovok - 0,8MW
 6. BPS Detva - 2MW
 7. BPS Jetřichovec - 1MW
 8. BPS Hont - 1MW
 9. BPS Horovce - 3MW
 10. BPS Ladzany - 1MW
 11. BPS Medzibrod - 1MW
 12. BPS Myjava - 1MW
 13. BPS Nová Ves nad Žitavou - 3MW
 14. BPS Prašník - 1MW
 15. BPS Sereď - 1MW
 16. BPS Senec - 1MW
 17. BPS Sklabiná - 1MW
 18. BPS Sládkovičovo - JUH - 1MW
 19. BPS Sládkovičovo - Košúty - 1MW
 20. BPS Šintava - 1MW
 21. BPS Ožďany - 2MW
 22. BPS Veľké Uherce - 1MW
 23. BPS Veselé - 1MW
 24. BPS Vlčkovce - 1MW
 25. BPS Želobudza - 1MW

 

Reference

 
Hore