Povećanje udela obnovljivih izvora energije ima pozitivan uticaj na energetsku bezbednost Slovačke. Od svih obnovljivih izvora energije u Slovačkoj, energetski potencijal biomase je na prvom mestu i taj potencijal je neophodno pokrenuti. U saradnji sa našim podružnicama AGARAFA d.o.o. EKOTech Horovce, d.o.o. trudimo se da:

Vizija: Profitabilna poljoprivrena proizvodnja, koja je ne zavisi od subvencija. Misija: realizacija pojekata poizvodnje energie iz obnovljivih izvora. Obezubediti trajno održiv sistem poljoprivredne proizvodnje.

AGRAFA, d.o.o.

 • Proizvodnja ulazne sirovine za biogasne stanice u potrebnoj količini i odgovarajućeg kvaliteta
 • Realizacija projekata „Kukurica na kľúč“  putem mehanizacijskih usluga:  
  • Sveobuhvatne usluge obezbeđuju efikasnost i profitabilnost, 
  • Servis poljoprivredne tehnike: 
   • Obezbeđivanje pogona i maksimalan učinak mašina, 
   • Proizvodnja i inovacija komponenti mašina i rezervnih delova.

EKOTech Horovce, d.o.o.

 • Stavaranje i realizacija profitabilnog načina proizvodnje kultura:
  • Kompleksna isporuka tehnologija  za proizvodnju silaže za BGS,
  • Koordinacija na realizaciji tehnologija i procena rezlutata partnerskih firmi,
  • Sveobuhvatan sistem zaštite zemljišta:
   • Korišćenje operacija i mašina pogodnih za tehnologiju za zaštitu zemljišta,
   • Poboljšanje bioloških, fizikalnih i hemijskih osobina zemljišta pomoću posebnih proivoda,
   • Sopstvena laboratorija za analizu zemljišta i procenu efikasnosti tehnologija,
   • Optimizacija prihrane đubrenja biljaka sa korišćenjem digestata iz BGS,
   • Saradnja sa naučnim i istraživačkim centrima u Slovačkoj, Češkoj i Nemačkoj,
   • Saradnja sa predstavnicima proizvodnje semena, pesticida, đubriva i poljoprivredne tehnike:
    • Testiranje i provera novih proizvoda na terenskim ogledima i eksperimentima,
    • Evaluacija rezlutata i profitabilnosti u tehnologiji proizvodnje,
    • Sveobuhvatni korisnički servis. 
Hore