BGS Nová Ves nad Žitavou

3 megavata zelene električne energije na sat.

BGS Horovce

Centrala kompanije u blizini biogasnoj postrojenja.

BGS Bierovce

Maksimalno korišćenje energetskog potencijala otpada.

BIOTEC

Najkraći put ka zelenoj energiji.

Prev Next

Osnovna pretpostavka za maksimalno i ekonomično funkcionisanje biogasne stanice je redovni servis pojedinih tehnoloških celina, i to ne samo kogeneracione jedinice, već i uređaja za doziranje, mešalica, pumpi, kao i trafostanice. Kvalitetan tehnološki servis, kao i prevencija, često mogu da preduprede ozbiljnije kvarove koji zahtevaju dugotrajniji zastoj u proizvodnji, što uvek predstavlja problem.
Prilikom izgradnje i u toku rada biogasnih stanica, koje je naša kompanija realizovala, u BIOTEC-u je oformljen tim servisnih stručnjaka sa praktičnim iskustvom iz pojedinih potrebnih oblasti koji su u dovoljnoj meri tehnički opremljeni da mogu da fleksibilno reaguju i operativno izvršavaju zadatke na pojedinim biogasnim stanicama naših klijenata širom Slovačke.

U okviru našeg tehnološkog servisa pružamo servis:
• kogeneracijskih jedinica marke ,,Jenbacher“
• uređaja za doziranje
• pumpi
• električnih instalacija
• mešalica
• trafostanica
• itd.

Naše tehnološko odeljenje trenutno pruža kompletni servis za:
• Biogasne stanice Bierovce
• Biogasnu stanicu  Bošany
• Biogasnu stanicu Cetin
• Biogasnu stanicu  Hont
• Biogasne stanice  Horovce
• Biogasnu stanicu  Ladzany
• Biogasne stanice  Nová Ves nad Žitavou

Najnovije realizovane porudžbine:
• isporuka i zamena snažnijih mešalica u biogasnoj stanici Revúca
• kompletna repasacija ure
đaja za doziranje u biogasnim stanicama Horovce 1 i Cetín

• repasacija dotrajalih mešalica u biogasnoj stanici Horovce 1
• dopunjavanje nove lokacije za izdavanje digestata u biogasnoj stanici Nová Ves nad Žitavou

 

Reference

 
Hore